fbpx

- Dokumenty -

Sprawozdanie z badania wody basenowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016), woda na basenie spełnia wymaganie określone w rozporządzeniu. 

Ostatnie badanie wody było robione 2020-12-18 (Sprawozdanie z badań nr SB/135167/12/2020)

Już teraz zapisz swoje dziecko na naukę pływania!