fbpx

- Dokumenty -

Sprawozdanie z badania wody basenowej

Na podstawie sprawozdania z badań nr SB/141757/12/2021 z dnia 20.12.2021 woda w niecce basenowej spełnia wymagania zawarte w rozp. MZ z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Już teraz zapisz swoje dziecko na naukę pływania!

Godziny otwarcia

Obserwuj nas

Basen Aquarium

Wpłaty na konto: TBI GRYF 20 8355 0009 0069 9943 2000 0043

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz termin zajęć.