Sprawozdanie z badania wody basenowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.09 listopada 2015 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016), woda na basenie spełnia wymaganie określone w rozporządzeniu. Ostanie badanie wody było robione w dniu 08.05.2019 r. (SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/45179/05/2019).

Aktualne sprawozdanie z badania wody w naszym basenie:
Pobierz/Zobacz